søndag 15. november 2015

Gutenberg og co...

Boktrykkerkunstens etterfølgere J

Dette prosjektet gjorde jeg med 3. trinn i fjor men det har overføringsverdi til de fleste trinn og flere ulike temaer.  Legg lista der det passer. Nedenfor følger min oppskrift/notater for vår gjennomførte oppgave som handler om påskebudskapet.

Skrive en side om hver av påskens hellige dager.  
 De fire viktigste dagene bør være med i boka: 
·         PALMESØNDAG   
·         SKJÆRTORSDAG   
·         LANGFREDAG  
·         1. PÅSKEDAG 
Lag tegninger til hver tekstside. Her er jeg nøye med at tegningene skal illustrere historien. Hjerteborder og sommerfugler er for eksempel ikke tegninger til påskebudskapet J
For variasjon kan elevene klippe inn “coloring pages” fra Google til tekstene som de fargelegger. Her jobbet elevene mye med å tilpasse sidene sine fra pc til å passe bokens størrelse. Fin måte å jobbe med komposisjon. Vi brukte linjeark under arket slik at tegningene ble fint integrert i teksten.
Elevene skrev noe for hånd og noe på pc. Det er gøy å skrive på pc, men jeg anbefalte elevene mine å bruke mest mulig håndskrift. Hyggelig å finne igjen denne boka når men blir stor og se hvordan man jobbet og skrev i 3. klasse…
Boken vår skulle ha:   
1.       En fin forside. 
2.       Tekst om alle fire påskedagene. Både håndskrift og pc-skrift. Velg selv. 
3.       Innholdsliste 
4.       Innledning til boken. Hva handler denne boken om. 
5.       Tankekart om påske. 
7.       Påsketegninger/fargelegginger 
8.       Påskeegg-kunstoppgave. Bruk stoff eller papir. Forside.
8.       Min drømmepåske. Egen fortellende tekst. 
9.       Påskekrim
10.   Avslutning, oppsummering. 

Prosjektet gikk over tre-fire uker. Vi brukte norsk, krle og kunst og håndverkstimene til dette prosjektet. Det ble meget vellykket og et lærerikt prosjekt for store og små. Elevene var superstolte av boken sin og fikk komme foran i klassen til slutt å vise den frem, side for side og snakke litt rundt egen innsats og hva de var mest fornøyd med. Elevene oppsummerte med at de syns oppgaven var krevende men ville gjerne gjøre dette igjen en annen gang med et annet tema. Det gjør gjerne jeg også!

Boka er laget av papp fra kopipapiresker. Jeg skjærte til pappen for alle elevene. De fikk velge to farger hver, en til ryggen på boka og en til for/bakside som de selv limte på. Se bilder for videre forklaring.

Lykke til.
Elin
Forsiden


Bokens innmat ble sydd med tråd i midten. Siste siden i boken ble limt rett på coveret.Påskebudskapet

 Mitt drømmepåskeeggPåskekrim er viktig i påsken.


6982EFD3-E7E1-4B6A-ABF371CF93039CEE-82A3C033-2A40-4E55-9E88437EFC690346

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar