søndag 22. oktober 2017

Livet i dammen.

Ved vår skole er vi så heldige å ha en liten dam som vi benytter oss av når vi jobber med naturfag. 
Vi observerer, samler inn data og forsker litt på hva som finnes i dammen. 
3. trinn fant frosk, vannløpere og noen bittesmå fisk. I tillegg er det mye insekter i og ved overflaten.

Det var utgangspunkt for denne tegneoppgaven hvor elevene skulle tegne livet i dammen, det de hadde sett, inni et glass. Elevene brettet at ark i to på lengden, tegnet halve glasset ut fra brettekanten og klippet papiret liggende dobbelt. Slik fikk de et symmetrisk glass. Jeg tenkte at de kanskje kunne fått en mal, men synes det ble litt mer variert når de selv fikk tegne sin egen form på glasset. Det kan man jo velge selv.
Det ferdige produktet viser ikke helt reelle funn fra dammen vår, men oppgaven utvidet seg litt etter hvert som tegningene skred frem. Jeg var ikke så streng på at det skulle gjenspeile virkeligheten, derav rosa fjell, grønne menn og gule sjøhester osv. Alt er lov i kunsten, vel?

Det ble et felles kunstprosjekt for hele klassen, montert i en stor hylle som elevene selv malte. 
Jeg tegnet opp omrisset av hyllen med blyant på gråpapir, de valgte farger og malte hyllen sammen i fellesskap. 

Hyllen ble malt i oransje og rosa, fine kontraster til de blå vannglassene, i tillegg fikk rammeverket en slags 3D-effekt med lys og mørk grå. Til slutt satte alle sitt glass med Livet i dammen inn i hyllen.
Resultatet ble utrolig flott. Størrelsen på verket ble ca. 1,5 m i bredde og 2 m i høyde. Vi brukte ca. 2 doble k&h-timer til prosjektet.

Arbeid kan knyttes til kompetansemål:
Naturfag etter 2.  og 4. trinn:
-beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen.
-beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet.


Kunst og håndverk etter 4. trinn: -lage enkle utstillinger av egne arbeider
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar